Hússtjórnarbraut

Markmið hússtjórnarbrautar er að veita nemendum tækifæri til menntunar í hússtjórnargreinum sem mun nýtast þeim í daglegu lífi, opna hug þeirra fyrir framhaldsnámi og kenna þeim mikilvægi þess að lifa heilbrigðu lífi. Stefna skólans er að miðla af sérhæfðri þekkingu og skapa vaxtarskilyrði fyrir menntun og þroska nemenda. Leitast er við að efla ábyrgðarkennd, sjálfstæði, gagnrýna hugsun, víðsýni og frumkvæði. Að námi loknu eiga nemendur að hafa góða undirstöðuþekkingu í matreiðslu, hreinlætisfræði, heilbrigðisfræði og handverksgreinum og vera færir um að nýta hana við margvísleg verkefni í daglegu lífi, starfi og við frekara nám.  

Inntökuskilyrði: Að nemandi hafi lokið grunnskólaprófi með hæfnieinkunn B í stærðfræði, íslensku og ensku.

Námið er að mestu verklegt og kennsludagurinn samfelldur. Töluvert starfsnám á sér stað utan hefðbundinna kennslustunda og fer starfsnám fram fyrir kennslu að morgni, eftir kennslu á kvöldin og um helgar. Nám á brautinni samanstendur af áföngum á 2. og 3. hæfniþrepi sem veita undirbúning undir frekara nám og störf. Nemandi sem lýkur öllum einingum brautarinnar telst útskrifaður með hússtjórnarpróf.

 

Styttri námsleiðir - spönn helmingur af önn. 

Námið byggir á áföngum hússtjórnarbrautar skólans og veitir viðurkenndar framhaldsskólaeiningar. Uppbygging og samsetning námsins veitir traustan og fræðilegan grunn með áherslu á mismunandi fagsvið skólans. Nemendafjöldi er takmarkaður sem eykur gæði kennslunnar og perónuleg tengsl nemenda og kennara. 

Hægt er að velja milli tveggja námsleiða á spönn:

Matreiðsla 

Námið byggir á áföngum í matreiðslu og gæðaeftirliti, hreinlætisfræði og framreiðslu. 

220.000 kr. 

Handverk 

Námið byggir á áföngum í fatagerð, vefnaði, prjón og hekl, útsaum og hreinlætisfræði.

Verð 280.000 kr.  

Innifalið í styttri námsleiðum er heimavist, fullt fæði á námstíma, kennslugögn og allt efni samkvæmt kennsluáætlun hvers áfanga. Sjá nánari lýsingu á áföngum undir Námið á heimasíðu skólans. Allir á heimavist taka þátt í húsþrifum, herbergjaþrifum og umsjón með mötuneyti skólans. 

Sækja um spönn 

Næstu spannir byrja: 

Fyrri spönn haustannar 2017                  28. ágúst til 20. óktóber

Seinni spönn haustannar 2017                23. október til 17. desember

Sótt er um spönn á heimasíðu skólans undir umsóknir. Tilgreinið námsleið og tímasetningu í umsókninni.

Ef frekari upplýsinga er óskað er hægt að hafa samband með tölvupósti hushall@hushall.is eða í síma 471 1761.