Gjaldskrá

Skólagjöld fyrir vorönn 2019 eru 375.000 kr.* Fullt nám 16 vikur. 

Innifalið í skólagjöldum er:

  • Heimavistar- og tryggingargjald.
  • Fæðiskostnaður, máltíðir alla daga vikunnar.
  • Góð vinnuaðstaða og aðgangur að áhöldum og tækjum til verkefnavinnu.
  • Efnisgjald samkvæmt kennsluáætlun hvers áfanga. (Verkefni sem unnin eru utan kennsluáætlana er á kostnað hvers nemanda.)

Hússtjórnaskólinn á Hallormsstaðar leggur áherslu á að nemendur vinni verkefni skólans með góðum tækjum og áhöldum, einnig vönduðum og náttúrulegum efnum hvort sem er í matreiðslu, hreinlætisfræði eða textílgreinum. Nemendur fá því afnot af öllum tækjum og áhöldum í skólanum. Nemendur eru þó hvattir til að koma með eigin áhöld og tæki t.d. saumavél til að auka færni og leikni við notkun hennar.   

 

Um 25.000 kr. fyrir 16 vikna nám /4 mánuðir - verðdæmi fyrir nemanda í fullu námi.  

Stéttarfélög eru með breytilega styrkupphæð oftast hærri en gefin er upp í verðdæminu. 

  • Skólagjöld                         375.000 kr. 
  • LÍN styrkur                    - 160.000 kr.
  • Húsaleigubætur          - 120.000 kr. 
  • Stéttarfélag                    -   70.000 kr.
  • Samtals                              25.000 kr.  

   Gjöld eru miðuð við hæsta mögulega styrk hverju sinni. 

Greiðslufyrirkomulag:
Skólagjöld eru 375.000 kr. og þar af staðfestingargjald 50.000 kr. sem er óafturkræft. Skólagjöld eru greidd að fullu fyrir skólasetningu annarinnar. Við greiðslu á skólagjöldum samþykkir nemandi að hlíta reglum skólans. Skólagjöld fást ekki endurgreidd eftir að nám er hafið.

Styrkir til náms:
Nemendur geta sótt um jöfnunarstyrk hjá LÍN um 160.000 kr. fyrir önn. Styrkur greiddur út eftir að námi lýkur.
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu LÍN. Fastanúmer eignar er 217 5074
Húsaleigubætur – gerður er leigusamningur við nemendur.
Nánari upplýsingar á husbot.is
Stéttarfélög – ýmis félög greiða hluta af skólagjöldum og ferðakostnað. 
Hver einstaklingur verður að kanna fyrirkomulag hjá sínu stéttarfélagi.
Sveitarfélög - mörg sveitarfélög bjóða upp á styrki til menntunar fjarrri heimabyggð. 

*Staðfest á skólanefndarfundi þann 29.mars 2017

HH logo WEB